تعدادی از مشتریان

تعدادی از مشتریان

شرکتهای نفتی و پتروشیمی
شرکت ملی نفت ایران ( مرکز ایجادیه) شرکت ملی نفت امارات (ENOC) (دفترمرکزی)
شرکت نفتی لوک اویل روسیه (LUK OIL) (دفترمرکزی) شرکت سینوپک سرویس کیش (دفترمرکزی)
شرکت سینوپک شنگلی (دفترمرکزی) شرکت سینوپک گرمسار (دفترمرکزی)
شرکت سینوپک(پروژه یادآوران) شرکت سینوپک(پروژه یادآوران)
شرکت (CNOOC) (پروژه پارس شمالی) شرکت سینوپک سرویس (دفتر مرکزی)
شرکت ملی نفت چین (CNPC) (پروژه آزادگان شمال ، دفتر مرکزی و اقامگاه) شرکت ملی نفت چین (پروژه آزادگان جنوب فاز 11 ، دفتر مرکزی و اقامتگاه)
شرکت ملی نفت چین (پروژه MIS دفترمرکزی) شرکت پتروشیمی چین (CPTDC)
شرکت صنایع پتروشیمی ایران (SPEC) (دفترمرکزی) شرکت صنایع پتروشیمی لاله (دفترمرکزی)
پژوهشگاه صنعت نفت (دفترمرکزی) شرکت نفت تایلند (PTTEP) (دفترمرکزی)
پتروشیمی آریا ساسول (دفترمرکزی) شرکت پتروپارس چین (دفتر مرکزی و اقامگاه)
شرکت (IECLO) (دفترمرکزی) شرکت (CPOE) (دفترمرکزی)
شرکتهای طبی و دارویی

• وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو
• شرکت سینا دارو (دفترمرکزی)
• شرکت ویتان فارمد (دفتر مرکزی و کارخانه نظرآباد)
• شرکت کوشا فن پارس (دفترمرکزی و کارخانه شمس آباد)

شرکت های اقتصادی و مالی

• بانک پارسیان (واحد پشتیبانی)
• بانک اقتصاد نوین (واحد پشتیبانی)
• شرکت ایران سهام (دفترمرکزی)
• شرکت راهبرد (دفترمرکزی)
• شرکت مالی خوارزمی (دفترمرکزی و شعبات)

شرکتهای خودرویی

• شرکت مدیران خودرو (MVM)
• شرکت عظیم خودرو (دفترمرکزی و شعبات)

شرکتها و آژانس های هوایی

• آژانس مسافرتی عصر پرواز
• آژانس مسافرتی ندای ارژنگ
• آژانس مسافرتی بیتا ترابر
• آژانس مسافرتی قصرشیرین