تعرفه ویژه سازمان ها و اداره ها

آریاسپهر اطلاع رسان تهران دارای مجوز SERVCO از سازمان تنظیم مقررات رادیویی-عضو شورای عالی انفورماتیک

تعرفه سرویس های اینترنت پر سرعت (ویژه سازمان ها و اداره ها)