آریاسپهر اطلاع رسان تهران دارای مجوز SERVCO از سازمان تنظیم مقررات رادیویی-عضو شورای عالی انفورماتیک

تعرفه سرویس های اینترنت پر سرعت (ویژه مراکز تجاری)

حجم

سرعت

قیمت (تومان)

نامحدود

UP TO 4

65,000

نامحدود

UP TO 8

100,000

یکی از مهمترین عوامل کاهش سرعت و افت کیفیت در ارائه خدمات اینترنتADSL ، بعد مسافت و فاصله مشترک از مراکز مخابراتی می باشد .تراکم نقطه ای مشترکین در مجتمع های مسکونی این شرایط را بوجود آورده که با نصب تجهیزات در محل،اینترنت را با بهترین کیفیت و بالاترین سرعت ارائه دهیم.