سرویس اینترنت پرسرعت غیرحجمی

512Kbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 512
 • 512
 • 512
 • 512
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 25
 • 75
 • 150
 • 300
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 12.5
 • 37.5
 • 75
 • 150
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 12.500
 • 12.500
 • 11،875
 • 11،250
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 12،500
 • 37،500
 • 71،250
 • 135،000

1Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 1024
 • 1024
 • 1024
 • 1024
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 50
 • 150
 • 300
 • 600
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 25
 • 75
 • 150
 • 300
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 20،000
 • 20،000
 • 19،000
 • 18،000
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 20،000
 • 60،000
 • 114،000
 • 216،000

2Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 2048
 • 2048
 • 2048
 • 2048
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 80
 • 240
 • 480
 • 960
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 40
 • 120
 • 240
 • 480
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 25،000
 • 25،000
 • 23،750
 • 22،500
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 25،000
 • \75،000
 • 142،500
 • 270،000

3Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 3072
 • 3072
 • 3072
 • 3072
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 90
 • 270
 • 540
 • 1080
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 45
 • 135
 • 270
 • 540
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 35،000
 • 35،000
 • 33،250
 • 31،500
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 35،000
 • 105،000
 • 199،500
 • 378،000

4Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 4096
 • 4096
 • 4096
 • 4096
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 160
 • 480
 • 690
 • 1920
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 80
 • 240
 • 480
 • 960
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 40،000
 • 40،000
 • 38،000
 • 36،000
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 40،000
 • 120،000
 • 228،000
 • 432،000

8Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 8192
 • 8192
 • 8192
 • 8192
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 400
 • 1200
 • 2400
 • 4800
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 200
 • 600
 • 1200
 • 2400
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 50،000
 • 45،000
 • 42،500
 • 40،000
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 50،000
 • 135،000
 • 255،000
 • 480،000

16Mbps

 • سرعت سرویس (Kbps)
 • 16384
 • 16384
 • 16384
 • 16384
 • ترافیک داخلی (GB)
 • 800
 • 2400
 • 4800
 • 9600
 • ترافیک معادل بین‌الملل (GB)
 • 400
 • 1200
 • 2400
 • 4800
 • مدت زمان سرویس(ماه)
 • 1
 • 3
 • 6
 • 12
 • قیمت ماهانه سرویس (تومان)
 • 80،000
 • 72،000
 • 68،000
 • 64،000
 • قیمت کل سرویس (تومان)
 • 80،000
 • 216،000
 • 408،000
 • 768،000
 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • پس از اتمام FUP، سرعت سرویس به  ۱۲۸akb کاهش می یابد.
 • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت سابق بازگردد.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد .
 •  منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا برمیل مشترک دریک دوره می باشد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

بسته های ترافیک غیرحجمی

 • نام بسته
 • بسته ۰.۵ گیگابایتی
 • بسته 1 گیگابایتی
 • بسته 3 گیگابایتی
 • بسته 6 گیگابایتی
 • بسته 8 گیگابایتی
 • بسته 10 گیگابایتی
 • بسته 20 گیگابایتی
 • بسته 30 گیگابایتی
 • بسته 50 گیگابایتی
 • بسته 100 گیگابایتی
 • ترافیک (GB)
 • 0.5
 • 1
 • 3
 • 6
 • 8
 • 10
 • 20
 • 30
 • 50
 • 100
 • قیمت (تومان)
 • 500
 • 1،000
 • 3،000
 • 6،000
 • 8،000
 • 10،000
 • 20،000
 • 28،000
 • 43،000
 • 82،500