درباره ما

شرکت آریــا سپهر اطلاع رسـان تهران با نام تجـاری آریاسَـت، در ســال 1380 و با شمـاره ثبت 182539 توسـط تیمــی از کارشناسـان و متخصصـین کامپیوتـر با هدف ارائه سرویسهای تخصصی در زمینه کامپیوتر و شبکه تاسیس گردید.
ارتباط همزمــان از طریــق دو بستـر مجــزای فیبــر نوری و ماکروویو بــا شرکت ارتباطــات زیــرساخت از یک طرف و اتصـــال به شبکه فیبــر نــوری شرکـت سروش رسانه از سوی دیگـر ، ارائــه پهنــای باند اینترنتــی با کیفیتـــی مطلوب را فراهم آورده است.
آریاست با اخذ مجــوز SERVCO به شماره 50-95-100و همچنین عضویت در سازمان RIPE، شورای عالی انفورماتیک و انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی ،شرکتـی مطمئن در راستای ارائــه خدمات در زمینه پهنای بانداینترنتـی ، مشاوره ،طراحی و راه اندازی انواع شبکه ها ، نصب و راه اندازی تجهیزات پیشرفته
ارتباطی و سیستم های بی سیــم (Wireless) می باشد.

تخصص های ما

ارائه خدمات و توزیع پهنای باند اختصاصی
ارائه خدمات تخصصی Hosting ، VPSو Co-location
خدمات تخصصی سیستم های عامل Unix Base
ارائه خدمات تخصصی امنیت کامپیوتر