درباره ما

هر چند امروزه بسترهای متعددی جهت دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت فراهم می باشد و بهره برداری از نرم افزارهای متکی به این شبکه جهانی ، امکان برقراری ارتباطات و جابجایی اطلاعات را درحد بسیارمطلوبی مهیا کرده است ولی نباید تلاش شرکت های پیشرو در این راه و مسیر سختی که در جهت استقرار زیرساخت ها و توزیع پهنای باند اینترنتی پیمونده اند را از یاد بردشرکت آریاسپهر اطلاع رسان تهران با نام تجاری آریاست به عنوان یکی از شرکت های پیشگام در این عرصه ، فعالیت خود را از سال 1379 با هدف نوآوری در امر کارآفرینی و ایجاد شبکه اطلاع رسانی آغاز کرد.در حال حاضر شرکت آریاست مفتخر است که با نزدیک به دو دهه تجربه در راستای ارائه سرویس های متعدد اینترنتی به بسیاری از شرکت ها و سازمان های معتبر خصوصی و دولتی، ضمن اخذ مجوز Servco همچنان به فعالیت خود در راستای توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و رفاه اجتماعی ناشی از گسترش شبکه جهانی اینترنت ادامه دهد.